Läänemerre uppunud laevade vrakid on hästi säilinud ning annavad harukordse võimaluse heita pilk sadu aastaid tagasi seisma jäänud meremehe argipäeva. Läänemeri on justkui suur veealune muuseum, mis ootab külastamist.

Projekti eesmärk on Läänemere veealuse kultuuripärandi turismipotentsiaali kasutamine, luues paremaid lahendusi unikaalsete veealuste objektide külastamiseks oma algsel asukohal. Projekti käigus luuakse Läänemere piirkonda turismiatraktsioon, mis koosneb Eesti, Rootsi ja Soome laevavrakkidest. Vrakid on varustatud ankrupoide ja infotahvlitega in situ ning veebis on üleval vrakkide ajalugu ja 3D mudelid. Samuti ühendatakse jõud ühiseks veealuse päranditurismi turunduseks ja tutvustamiseks, et tõsta teadlikkust Läänemere unikaalsest veealusest kultuuripärandist, headest säilimistingimustest ning veealuse pärandi potentsiaalist piirkonna turisminduse arendamisel.

Läänemere ajalugu merepinna all: veealused kultuurirajad “in situ” ja veebis
Hiiumaa lähedal asuva kaubalaeva E. Russ vrakk on üks külastatavamaid sihtkohti. Foto: Juha Flinkman, SubZone OY/ Muinsuskaitseamet 2013.

Baltic History Beneath Surface: Underwater Heritage Trails In Situ and Online (BALTACAR)

 Eesti-Soome-Rootsi koostööprojekt

Projekti kestus:

01.01.2017 – 31.12.2019

Kontakt:

Marii Asmer marii.asmer@muinsuskaitseamet.ee

Maili Roio maili.roio@muinsuskaitseamet.ee

Projekti koduleht: https://projectbaltacar.eu/ 

Jälgi projekti tegevusi facebookis

baltacar

Projekti partnerid

1) Muinsuskaitseamet (EST) – Juhtpartner

2) Museovirasto (FIN)

3) Statens Maritima Museer (SWE)

4) Adrianto OÜ (EST)

5) Aalto Group Oy (FIN)

6) Haninge kommun (SWE)

7) MTÜ Lääne-Eesti Turism (EST)

Assotsieerunud partner:

Ålands landskapsregering / Museibyrån

Projekti rahastab

Interreg Kesk-Läänemere programm

Projekti eelarve: 1 633 242,71 €
ERF toetus: 1 294 568, 19 €

Adrianto eelarve: 223 529,33 €
ERF toetus: 189 999,93 €

interreg
eu